Hakk─▒m─▒zda

ORGAZ, alçak ve yüksek bas─▒nç regülatörleri, valfler, ocaklar, brülörler, fenerler, tüp emniyet valfleri, ─▒s─▒t─▒c─▒lar, ocaklar, f─▒r─▒nlar, f─▒r─▒nlar, barbekü, kaynak me┼?ale, kamp ekipmanlar─▒, hortumlar, hortum kelepçeleri gibi LPG ekipman─▒ ve küçük elektrikli ev aletleri üretiminde uzmanla┼?m─▒┼?t─▒r. , Çok daha fazlas─▒..

 “Tüm  Bu Ürünlerimizi Avrupa Kalitesinde  ve Uzak Do─?u Fiyatlar─▒nda bulabilirsiniz.”

LPG Ekipmanlar─▒m─▒z ORGAZ ve GASPOWER markalar─▒ alt─▒nda , Kartu┼? grubu ekipman─▒ ORCAMP ve CAMPINGMAN markas─▒ alt─▒nda , Tüp  emniyet valfleri ORG markas─▒ alt─▒nda , Elektrikli ev aletleri ise   ORHOME ve SCHANAL markas─▒ alt─▒nda sat─▒lmaktad─▒r. ORGAZ, ─░STANBUL'dad─▒r; Türkiye'nin en büyük ve tarihi sanayi ┼?ehridir. Burada  3 havaliman─▒, uluslararas─▒ liman, en ucuz ve en büyük Lojistik avantajlar─▒ bulunmaktad─▒r. ORGAZ kalitesi, prestijli onaylarla Türk TSE belgeli, CE Belgeleri CERTY GAS, Pi taraf─▒ndan TÜV SÜD taraf─▒ndan onaylanm─▒┼?t─▒r. ORGAZ, Türkiyenin  Avrupa Özel Toplulu─?una üyeli─?inden dolay─▒ mü┼?terilere vergi avantaj─▒ sa─?layan  EUR.1, A.TR EURO-MED sertifikalar─▒n─▒n tümünü ürünleri için verebilir. ORGAZ, tedarikçilerinden biri olan SHV Enerji temsilcisidir. ─░ç pazarda yayg─▒n bir i┼?tirak sistemine sahibiz. Bugün 74 ülkeye ihracat yap─▒yoruz ve ─░hracat─▒m─▒z  toplam sat─▒┼?lar─▒m─▒z─▒n yakla┼?─▒k yüzde 70'ini olu┼?turmaktad─▒r. Ürünlerimiz a─?─▒rl─▒kl─▒ olarak Afrika, Avrupa, Orta Do─?u ve Rusya'ya ihraç edilmektedir.

 

Temel De─?erlerimiz;

 • Mü┼?teri odakl─▒l─▒k
 • Kar┼?─▒l─▒kl─▒ Sayg─▒
 • Yenilikçilik
 • Sorumluluk
 • Rekabet
 • Kaliteli ya┼?am

Kalite Politikam─▒z;

En üst düzeyde mü┼?teri memnuniyetine ula┼?abilmek amac─▒yla; Kalite sistemimizle beraber tedarikçilerimizi sürekli iyile┼?tirmek, proses performanslar─▒m─▒z─▒ artt─▒rmak, çal─▒┼?anlar─▒m─▒z─▒ geli┼?tirmek ve maliyetlerimizi dü┼?ürmektir.

Taahhüdlerimiz ;

Kurulu┼?umuzda ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi ile beraber TSE, Avrupa Birli─?i direktiflerine uygun ürün sa─?layabilen ve mü┼?terilerimizin istedi─?i di─?er ilave ┼?artlar─▒ kar┼?─▒layabilen bir Kalite yönetim sistemi kurulmu┼? ve bu sistemin ┼?artlara uygun yürütülmesi için daima denetlenmesi gerçekle┼?tirilecektir.

Yönetimimiz amac─▒na uygun kalite politikas─▒ olu┼?turarak kurulu┼?umuz içinde anla┼?─▒lmas─▒ sa─?lamaktad─▒r. Kalite politikam─▒z do─?rultusunda hedeflerimizi olu┼?turmu┼? olup tüm çal─▒┼?anlar─▒m─▒zla beraber hedeflere ula┼?mak için çal─▒┼?─▒lmaktad─▒r.

Yönetimimiz belirlenen periyotlarda kalite sistemimizi gözden geçirerek, sürekli iyile┼?tirmeyi sa─?layacakt─▒r. Sürekli iyile┼?tirme ve sistemin süreklili─?i için gerekli ve yeterli kaynaklar─▒n bulunmas─▒ sa─?lanacakt─▒r.

Yönetimimiz uzman elemanlar─▒ bünyemizde istihdam ederek tüm çal─▒┼?anlar─▒yla birlikte “Kalite Yönetim Sistemi” kurallar─▒na uygun çal─▒┼?aca─?─▒m─▒z─▒ taahhüt eder.

Faaliyetlerimiz ;

 • Mü┼?teri tatminini ölçme için belirlenmi┼? periyotlarda mü┼?teri anketlerinin yap─▒lmas─▒ ve de─?erlendirilmesi,
 • Mü┼?teri sipari┼?leri ve sipari┼?in mü┼?teriye sevkinin takibi,
 • Mü┼?teriye mamul sat─▒┼?lar─▒n─▒n performans de─?erlendirilmesi ,
 • Mü┼?teri iadelerini her iade partisi baz─▒nda incelenmesi ,
 • Mü┼?teri ┼?ikayetlerinin de─?erlendirilmesi ,
 • Gerekti─?inde mü┼?terinin i┼?letmesini ziyaret ederek mü┼?teri isteklerinin kar┼?─▒lanmas─▒,
 • Mü┼?teri ile zaman─▒nda ileti┼?im kurulmas─▒n─▒n sa─?lanmas─▒,
 • Mü┼?teri ile muhatap olan personelin yeterlili─?inin sa─?lanmas─▒,

Teknolojik geli┼?melere uygun çal─▒┼?malar─▒n yap─▒lmas─▒ temel ilke olarak benimsenmesi ve Türkiye ve dünyadaki geli┼?meler izlenerek üretim hatlar─▒na, kaliteyi yükselterek üretimi artt─▒racak ve maliyetleri dü┼?ürecek iyile┼?tirici yat─▒r─▒mlar yap─▒lmas─▒, üretim hatt─▒n─▒n modern bir ┼?ekilde geli┼?tirilmesi.

 

Ô??Ta┼?─▒nabilir Enerjide G├╝venilir MarkaÔ?Ł

Gaz Aletleri Kamp Ekipmanlar─▒ LPG ile ├?al─▒┼?an end├╝striel mutfak gere├žleri ile i├ž ve d─▒┼? ticareti yapan firmam─▒z taleplere g├Âre de─?i┼?ik markalarla ├╝r├╝nler pazarlamaktad─▒r. Bunlar ba┼?ta Orgaz, Orcamp, Orhome, Schanall, GasPower gibi m├╝┼?teri taleplerine g├Âre farkl─▒l─▒k g├Âstermektedir. Uzmanl─▒k alan─▒m─▒z dedant├Âr, valf, ─▒s─▒t─▒c─▒, pi┼?irici, lamba, ocak, tav ve kaynak tak─▒mlar─▒ ba┼?ta olmak ├╝zere LPGÔ??li ├╝r├╝nlerdir.

Devam─▒ ┬╗

Bize Ula??n

Arhan Grup (Arhan Grup Tala?l? ?malat San. Ve Tic. A.?.)
?stanbul Anadolu Yakas? OSB 1. Sok No:14
34953 Tuzla, ?stanbul

+90(212) 659 90 54

info@orgaz.com.tr

http://www.orgaz.com.tr